ὑπερ-εκ-πλήσσω

[1194] ὑπερ-εκ-πλήσσω (s. πλήσσω), über die Maaßen in Schrecken od. Erstaunen setzen, pass. ganz außer sich sein vor Staunen, ἐπί τινι, Xen. Cyr. 1, 4, 25; vor Furcht, ὑπερεκπεπληγμένος, Dem. 2, 5, wo darauf folgt ὡς ἄμαχόν τινα Φίλιππον; u. Sp., wie Luc. de dom. 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1194.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: