ὑπερ-απο-φαντικός

[1191] ὑπερ-απο-φαντικός, ή, όν, darüber od. noch einmal bejahend, D. L. 7, 69, v. l. ist ὑπερ-απο-φατικός, darüber od. noch einmal verneinend.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1191.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: