ὑπερ-απο-χράω

[1191] ὑπερ-απο-χράω (s. χράω), mehr als hinreichen, übergenug sein, Poll. 1, 236.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1191.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: