ὑπερ-βίβασις

[1192] ὑπερ-βίβασις, εως, ἡ, das Darüberführen, -setzen (?).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1192.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika