ὑπερ-βιβάζω

[1192] ὑπερ-βιβάζω, darüber gehen lassen, hinüberführen, -setzen, τὰς ναῦς ἐκ τοῦ λιμένος εἰς τὴν νότιον πλευράν, Pol. 8, 36, 9; Luc. V. H. 2, 42. – Bei den Gramm. = Buchstaben und Wörter versetzen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1192.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: