ὑπερ-βορίς

[1193] ὑπερ-βορίς, ίδος, ἡ, bes. poet. fem. zu ὑπερβόρεος, bei D. Hal. 1, 43.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1193.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: