ὑπερ-βόρεος

[1193] ὑπερ-βόρεος, über den Boreas hinaus, jenseit des Boreas, d. i. im äußersten Norden; bes. οἱ Ὑπερβόρεοι, s. nom. pr. – Bei Aesch. Ch. 367, μεγάλης δὲ τύχης καὶ ὑπερβορέου μείζονα φωνεῖς, erkl. der Schol. τύχη ὑπερβόρεος durch ὑπερόριος, unbegränztes Glück; man muß an die als die glücklichsten der Menschen betrachteten Hyperboreer denken.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1193.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: