ὑπερ-βρῡχάομαι

[1193] ὑπερ-βρῡχάομαι, dep. med., auch mit aor. pass., überbrüllen, übermäßig brüllen, Tryphiod. 310.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1193.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: