ὑπερ-ευδαιμονέω

[1195] ὑπερ-ευδαιμονέω, überglücklich u. selig sein, Arist. rhet. 2, 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1195.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: