ὑπερ-εύχομαι

[1195] ὑπερ-εύχομαι, dep. med., übermäßig wünschen, Sp.; – beten für Einen, τινός, K. S.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1195.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: