ὑπερ-νεφέω

[1199] ὑπερ-νεφέω, über den Wolken schweben, sich über die Wolken erheben.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1199.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: