ὑπερ-νεφής

[1199] ὑπερ-νεφής, ές, über die Wolken erhaben, Suid. v. Ἄλπειον.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1199.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: