ὑπερ-οράω

[1199] ὑπερ-οράω (s. ὁράω), übersehen, – a) darüber hinsehen, von oben herabsehen, τὴν ϑάλασσαν Her. 7, 36. – b) gering achten, verachten, τινός, Antipho 3 γ 4, wie Luc. Demon. 3; gew. τί, Her. 5, 69, wie ὑπερόψεται τὸν ὅρκον Aesch. 1, 69; τοὺς λόγους Thuc. 4, 62; Xen. Conv. 8, 3; ἅπαντα τὰ πράγματα Dem. 24, 9; pass., ἡ Λακεδαίμων κακῶς ἤκουσε καὶ ὑπερώφϑη διὰ τὰς συμφοράς Thuc. 5, 28; καὶ ἀτιμάζειν, Plat. Rep. II, 364 a; ὅτι λίαν τῶν πολλῶν ἡμῶν ὑπεριδόντες ὠλιγώρησαν, Soph. 243 a; ἡγούμενοι ὑπ' ἐκείνων ὑπερορᾶσϑαι Phaedr. 232 d; καὶ καταφρονεῖν, Plut. Nic. 10. – c) darüber wegsehen, geschehen lassen, c. partic., Sp., wie Plut.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1199.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: