ὑπερ-οργίζομαι

[1199] [1199] ὑπερ-οργίζομαι, pass., in übermäßigen, übergroßen Zorn gerathen, Sp., wie D. Cass. 50, 21.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1199-1200.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: