ὑπερ-πίπτω

[1201] ὑπερ-πίπτω (s. πίπτω), darüber od. darauf fallen, darüber hinausfallen, -gehen, von Pfeilen od. Spießen, die übers Ziel fliegen, dah. auch übertreffen, Sp. Vgl. Pol. 4, 39, 8. – Von der Zeit, vorbeigehen, ἢν ὑπερπέσῃ ἡ νῦν ἡμέρη Her. 3, 71; Hippocr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1201.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: