ὑπερ-πλεονάζω

[1201] ὑπερ-πλεονάζω, überaus überflüssig sein, N. T.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1201.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: