ὑπερ-σαρκέω

[1201] ὑπερ-σαρκέω, übermäßiges Fleisch haben, übermäßig dick od. fleischig werden; τῷ σώματι Ael. V. H. 14, 7; Hippocr., der vielleicht auch die Form ὑπερσαρκίζω braucht.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1201.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: