ὑπεῤ-ῥώννῡμι

[1201] ὑπεῤ-ῥώννῡμι, verstärktes ῥώννυμι; Poll. 3, 107 schreibt Bekk. ὑπερεῤῥῶσϑαι für vulg. ὑπεῤῥῶσϑαι.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1201.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: