ὑπερ-φαίνομαι

[1203] ὑπερ-φαίνομαι (s. φαίνομαι), darüber erscheinen, sich sehen lassen; ὑπερεφάνησαν τοῦ λόφου Thuc. 4, 93; ὑπερφανήσεσϑαι τῶν ἄκρων Plut. Flam. 4; auch τὰ τείχη, Dion. 39; – Nic. braucht so auch das act., Ther. 177.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1203.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: