ὑπο-βλέπω

[1211] ὑπο-βλέπω, von unten aufblicken, darunter hervorblicken, mit halbgeöffneten Augen blinzen, Hippocr.; bes. verstohlen, schüchtern blicken aus Liebe od. Schaam, ταυρηδὸν ὑποβλέψας πρὸς τὸν ἄνϑρωπον Plat. Phaed. 117 b; Plut. de curios. 12; aber auch scheel sehen aus Neid od. Zorn und aus Argwohn od. Verachtung, ἀπειλητικόν τι καὶ χολῶδες ὑποβλέπει, Luc. Vit. auct. 7. – Auch act., τινά, Einen mit verliebten, neidischen, argwöhnischen, verachtenden Augen ansehen, Ar. Th. 396 Lys. 529; οἱ στρατιῶται ὑπέβλεπον αὐτὸν ὡς καταφρονοῠντα σφῶν Plat. Conv. 220 b; auch med., ὑποβλέψονταί σε διαφϑορέα ἡγούμενοι τῶν νόμων Crit. 53 b; pass., ὑποβλεπώμεϑ' ὡς ἐγνωσμένοι Eur. Herc. fur. 1287; Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1211.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: