ὑπο-βλεπτικός

[1211] ὑπο-βλεπτικός, ή, όν, heimlich blinkend, bes. scheel blickend, zornig aussehend, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1211.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: