ὑπο-δέμω

[1214] ὑπο-δέμω (s. δέμω), darunterbauen, als Grundlage darunter legen, ὑποδείμας τὸν πρῶτον δόμον λίϑου Αἰϑιοπικοῦ Her. 2, 127.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1214.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: