ὑπο-δενδρόομαι

[1214] ὑπο-δενδρόομαι, pass., allmälig zum Baume werden, aufwachsen, Sp., zw.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1214.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: