ὑπο-δείδω

[1214] ὑπο-δείδω (s. δείδω), ein wenig fürchten; c. acc., sich ein wenig vor Einem oder vor Etwas fürchten, οὔτε βίας Τρώων ὑπεδείδισαν, οὔτε ἰωκάς Il. 5, 521; τὸν καὶ ὑπέδδεισαν μάκαρες ϑεοί 1, 406; οἱ δὲ ἄνακτος ὑποδδείσαντες ὁμοκλήν 12, 413; vgl. 18, 199. 22, 282. 13, 417. 24, 265; ϑεῶν δ' ὑποδείσατε μῆνιν Od. 2, 66. 16, 425 u. öfter; μνηστήρων χαλεπῶν ὑποδείδι' ὅμιλον 17, 564; ὑποδείδιεν Philet. 7; ep. perf. ὑπαιδείδοικα steht H. h. Merc. 165; μέγαν αἰγυπιὸν δ' ὑποδείσαντες Soph. Ai. 169. – Auch absol., sich ein wenig fürchten, ὑποδεδοικώς Luc. de salt. 63. S. auch ὑποδεδιώς.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1214.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: