ὑπο-δειδίσσομαι

[1214] ὑπο-δειδίσσομαι, ein wenig in Furcht setzen, u. intrans., ein wenig in Furcht gerathen (?).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1214.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: