ὑπο-διάκονος

[1215] ὑπο-διάκονος, Unterdiener, Untergehülfe, Posidipp. bei Ath. IX, 376 f u. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1215.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika