ὑπο-διᾱκονέομαι

[1215] ὑπο-διᾱκονέομαι, Unterdiener sein, τινί, bei Einem, Poll. 4, 92.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1215.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: