ὑπο-δια-βιβρώσκω

[1215] ὑπο-δια-βιβρώσκω (s. βιβρώσκω), allmälig durchnagen, Hippocr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1215.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika