ὑπο-δια-ζευκτικός

[1215] ὑπο-δια-ζευκτικός, ή, όν, ein wenig trennend, Suid.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1215.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika