ὑπο-δράω

[1216] ὑπο-δράω, Einem dienstbar sein, unter ihm handeln, dienen; οἵ σφιν ὑποδρώωσιν Od. 15, 333; u. in später Prosa, wie Ael. H. A. 9, 33.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1216.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: