ὑπο-θυρίς

[1218] ὑπο-θυρίς, ίδος, ἡ, = Folgdm, Vitruv., zw.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1218.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika