ὑπο-θῡμίς

[1218] ὑπο-θῡμίς, ίδος, ἡ, = ὑποϑυμιάς, w. m. s., vgl. auch Plut. Symp. 3, 1, 3 g. E. – Auch ein sonst unbekannter Vogel, Ar. Av. 304.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1218.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: