ὑπο-θήκη

[1217] ὑπο-θήκη, , 1) Unterlage, Untersatz. – Gew. übertr., das unter den Fuß, an die Hand Geben, Warnung, [1217] Rath, Lehre; so nannten die Alten die Lehrgegedichte des Hesiodos; ὑποϑήκας ὡς χρὴ ζῇν Isocr. 2, 4. 43 u. sonst; ἐπ οίεε τὰς Κροίσου ὑποϑήκας Her. 1, 211; κατὰ τὰς τοῦ Μεσσηνίου ὑποϑήκας 6, 52, vgl. 5, 92, 6. 8, 58; Antiph. 1, 17. – 2) Unterpfand, Verpfändung, τοῖς δανεισταῖς οὐ πα-ρασχόντα τὰς ὑποϑήκας Dem. 34, 50.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1217-1218.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: