ὑπο-κάμπτω

[1219] ὑπο-κάμπτω, 1) trans., umbiegen; als tmesis rechnet man hieher ὑπὸ γλωχῖνα δ' ἔκαμψαν Il. 24, 274. – 2) intrans., umkehren, zurückkehren, Xen. Cyn. 5, 16. – 3) darum-, herumgehen, dah. vermeiden; Aesch. vrbdt μήϑ' ὑπεράρας μήϑ' ὑποκάμψας καιρὸν χάριτος, Ag. 760.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1219.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika