ὑπο-κατα-πίπτω

[1219] ὑπο-κατα-πίπτω (s. πίπτω), darunter niederfallen, -sinken, in poet. Form, ὑποκάππεσε γυῖα, Qu. Sm. 1, 588.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1219.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika