ὑπο-κατα-σκευάζω

[1219] ὑπο-κατα-σκευάζω, darunter od. heimlich bereiten, vorbereiten, Ios. u. a. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1219.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika