ὑπο-κεντέω

[1220] ὑπο-κεντέω (s. κεντέω), ein wenig stechen, D. C. 65, 21; – von unten stechen, bohren, γέφυραν δόρατι Appian. Illyr. 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1220.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: