ὑπο-κλίνω

[1220] ὑπο-κλίνω, niederbeugen, unterwerfen. – Pass. darunter liegen, σχοίνῳ ὑπεκλίνϑη Od. 5, 463, u. sp. D., ὑποκλινϑεὶς δένδροις Antiphil. 12 (IX, 71), μαζὸς ὑπεκλίνϑη Agath. 13 (V, 273); – übertr. sich unterwerfen, nachgeben, ὑποκλινϑῆτε φάλαγγι Orph. Arg. 851, u. a. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1220.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: