ὑπο-κλονέω

[1220] ὑπο-κλονέω, ein wenig bewegen, schwingen, erschüttern. – Pass., ὑποκλονέεσϑαι ἐάσω Πηλείδῃ Il. 21, 556, entspricht dem φοβέεσϑαι u. φεύγειν in v. 554. 558, sich fliehend vor Einem tummeln.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1220.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: