ὑπο-κλοπέω

[1220] ὑπο-κλοπέω, nur med., sich durchstehlen, εἴ τις ἔτ' ἀνδρῶν ζωὸς ὑποκλοπέοιτο Od. 22, 382.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1220.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: