ὑπο-λανθάνω

[1223] ὑπο-λανθάνω (s. λανϑάνω), darunter versteckt od. verborgen sein, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1223.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: