ὑπο-λαπάζω

[1223] ὑπο-λαπάζω, unten oder von unten ausleeren, Ael. H. A. 14, 14.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1223.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: