ὑπο-λᾱΐς

[1222] ὑπο-λᾱΐς, ΐδος, ἡ, die singende Grasmücke, auch ὑπολᾶϊς, ὑπολῆϊς geschrieben; Arist. H. A. 6, 7. 9, 29; Theophr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1222.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: