ὑπο-ξύριος

[1227] [1227] ὑπο-ξύριος, unter dem Scheermesser, φάρσος πετάσου Phani. 6 (VI, 307).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1227-1228.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: