ὑπο-ξύω

[1228] ὑπο-ξύω, wie ὑποξέω, ein wenig od. leicht schaben, ritzen, leicht daran hinstreifen u. berühren; ποταμὸς πέζαν πολήων D. Per. 61; ϑῖνας 385; ποταμὸς πέζαν νάπης ὑποξύων Marian. 3 (IX, 669).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1228.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: