ὑπο-παρ-εν-θῡμέομαι

[1228] ὑπο-παρ-εν-θῡμέομαι, dep. pass., ein wenig an Aufmerksamkeit nachlassen, erschlaffen, Arrian. Ep. 4, 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1228.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: