ὑπο-πολλα-πλάσιος

[1229] ὑπο-πολλα-πλάσιος, vielmal kleiner, Nic. arithm. 1, 18. Ueber die daraus gebildeten ὑποπολλαπλασιεπιμόριος und ὑποπολλαπλασιεπιμερής s. ἐπιμόριος u. ἐπιμερής.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1229.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: