ὑπο-πομπή

[1229] ὑπο-πομπή, , Leitung, Befehl; δειναῖς βασιλέως ὑποπομπαῖς Aesch. Pers. 58, wohl getrennt zu schreiben.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1229.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: