ὑπο-πρίασθαι

[1229] ὑπο-πρίασθαι (s. πρίασϑαι), unter dem Preise od. zu wohlfeil kaufen, Theophr. char. 11, 5, zw.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1229.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: