ὑπο-πρηΰνω

[1229] ὑπο-πρηΰνω, ep. u. ion. statt ὑποπραΰνω, ἀνάγκην Paul. Sil. 7 (V, 255).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1229.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: